Ποιότητα & Ασφάλεια

Αρχική > Η οικογένειά μας > Ποιότητα & Ασφάλεια

"Η ποιότητα των προϊόντων μας αποτελεί για εμάς θεμελιώδη και αδιαπραγμάτευτη αξία"

Η παραγωγή γευστικών προϊόντων, υψηλής διατροφικής αξίας, αλλά και εξαιρετικής ποιότητας, συνιστά τον διαχρονικό μας σκοπό και οδηγό. Είναι η βάση πάνω στην οποία «χτίζουμε» μακροχρόνιους, ισχυρούς δεσμούς με τους συνεργάτες μας αλλά και πολύτιμες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές μας. Είναι λοιπόν καθήκον μας να διαφυλάξουμε στο ακέραιο αυτές τις σχέσεις, παραμένοντας απολύτως προσηλωμένοι στην ποιοτική υπεροχή των προϊόντων μας και στην εφαρμογή των ανάλογων συστημάτων ασφαλείας.

Σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας

ΣΥΛΛΟΓΗ

του φρέσκου γάλακτος

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

του στις εγκαταστάσεις μας

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

γαλακτομικών προϊόντων

ΔΙΑΝΟΜΗ

των γαλακτοκομικών προϊοντων στα σημεία πώλησης

Διαθέτουμε αναγνωρισμένο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου, με άρτιο εξοπλισμό και κατάλληλα εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό, για τη διεξαγωγή αυστηρών διαδικασιών ελέγχου που εφαρμόζουμε καθημερινά.

Εφαρμόζουμε με συνέπεια τα απαραίτητα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και συστήματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

Πιστοί στις αξίες μας, εφαρμόζουμε σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα πάντα με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ (ISO 9001:2015) και ασφάλειας ΕΛΟΤ ΕΝ (ISO 22000:2018), & ΙFS. Πρότυπα τα οποία βασίζονται στις αρχές του HACCP (ανάλυση επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου) για όλες τις γραμμές παραγωγής, έτσι ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η υγιεινή, η ασφάλεια και η ποιότητα των προϊόντων μας.

Ανακαλύψτε την Mandrekas λογότυπος στα social media.

MENU

Close
Μετάβαση στο περιεχόμενο