14 Δεκεμβρίου 2023

Συμμετοχή στην πρωτοβουλία “Επιχειρούμε Έξω”

Η εταιρεία Μανδρέκας συμμετέχει στη δράση “επιχειρούμε έξω” για την υποστήριξη της διεθνούς προβολής των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό, πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Share this