21 Σεπτεμβρίου 2021

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κύριες Αρμοδιότητες: Έλεγχος κρίσιμων σημείων και διαδικασίας καθαριότητας παραγωγής. Δημιουργία και παρακολούθηση συνταγών. Σχεδιασμός νέων δοκιμών και προϊόντων. Υπεύθυνος Τεκμηρίωσης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISΟ 22:000, ISO 9001, FSSC,...

21 Σεπτεμβρίου 2021

ΠΩΛΗΤΗ Ex-Van – Merchandiser

για το νομό Κορινθίας, με έδρα την Kόρινθο (κωδ. Θέσης: SAL61) Η θέση αφορά την προώθηση, την πώληση και την αύξηση της διανομής των προϊόντων της εταιρείας στα...

25 Μαΐου 2021

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

για τη Πελοπόννησο, με έδρα την Kορινθο (κωδ. Θέσης: SAL63) Κύριες Αρμοδιότητες: Παρουσίαση και προβολή των προϊόντων και των παραγωγικών δυνατοτήτων της εταιρείας προς τους υπάρχοντες και νέους...